A càrrec de: Irene Compte Lobera

Presentació:

Sens dubte les habilitats de comunicació en públic creen un impacte positiu i generen credibilitat i confiança. Als entorns professionals, ens comuniquem en públic cada dia: reunions presencials o virtuals, presentacions a conferències internacionals, una trucada telefònica, un article d’opinió al blog o un missatge a qualsevol de les xarxes socials.

El bon comunicador es construeix a base de coneixements, tècniques, habilitats i molta pràctica ben dirigida. És fonamental prendre consciència d’allò que encara no fem prou bé quan comuniquem, tenint clar que invertir en la millora de la nostra comunicació pública sempre ens aportarà beneficis immediats i perdurables. Els nostres missatges arribaran a l’audiència de forma clara, les nostres reunions d’equip seran més eficients i quan fem una conferència pública serem capaços d’impactar de manera memorable.

Aquest curs té com a finalitat desenvolupar les habilitats comunicatives individuals, aportant recursos i eines que tots tenim al nostres abast i que aprendrem a posar en pràctica, amb la finalitat de poder aplicar-los en múltiples situacions professionals.

Objectius:

  • Aprendre a transmetre eficaçment una idea simple o complexa
  • Saber determinar l’objectiu i reconèixer la idea principal del meu discurs
  • Conèixer les regles de la persuasió per poder convèncer i motivar l’audiència
  • Saber fer un ús intencionat i coherent de la veu i el llenguatge del cos
  • Guanyar presencia escènica per impactar i que ens recordin
  • Millorar i practicar les habilitats comunicatives en general als entorns professionals

Programa:

1. El perquè de la comunicació: fonaments per parlar en públic
2. Conèixer i captar l’atenció de la teva audiència
3. El fons de la teva intervenció: objectiu, missatge i estructura del discurs
4. La forma de la teva intervenció: llenguatge no verbal, veu i presència escènica
5. Recursos per gestionar la por a parlar en públic

Metodologia:

Curs presencial amb metodologia eminentment pràctica. Introducció de conceptes i elements teòrics per treballar de forma pràctica, tant a nivell individual com grupal, durant tota la formació.
El curs està estructurat en 5 unitats temàtiques, cadascuna d’elles amb contingut teòric i pràctic.

Calendari i horari

12 i 19 de juny de 2019 de 10.00 a 14.00 h

Lloc
A concretar. Campus Montilivi

Termini de matrícula: Fins el 06/06/2019

Organitza: Servei de Recursos Humans amb la col·laboració de l’ICE Josep Pallach. UdG

Més informació i matrícula

Fes una piulada!