Urkund és un sistema antiplagi que compara el document analitzat amb diverses fonts d’informació mostrant el percentatge de coincidències amb les fonts i una anàlisi completa dels resultats.

A la UdG, aquest sistema està integrat a Moodle de manera que, qualsevol document penjat per l’alumnat, es pot sotmetre al control antiplagi.

En aquest vídeo s’explica com activar aquest servei a Moodle.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!