A càrrec de: Brigit Nonó. Biblioteca de la Universitat de Girona

En aquest webinar s’introduiran els principals aspectes a tenir en compte en relació a la protecció de dades personals en l’activitat docent i de recerca, així com els aspectes bàsics sobre la protecció del dret a la imatge i la normativa i protocols de referència.

També, es resoldran les consultes i dubtes plantejats per part dels participants.

La documentació i el material de treball estaran disponibles en el curs de Moodle “Entorn UdG: què és el que has de saber?” accessible a través de La Meva (pestanya Docència).

Es realitzaran 2 grups:

  • Grup 1: 14 de juliol de 2020 d’11:30 a 13:30h
  • Grup 2: 21 de juliol de 2020 d’11:30 a 13:30h

Veure el programa

Aquest webinar forma part del curs més ampli sobre “Entorn UdG: què és el que has de saber?” adreçat a tot el PDI i que inclou aspectes referits a les temàtiques següents:

  • Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVI19
  • Protecció de dades i dret a la imatge
  • Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre
  • Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents

Es tracta d’una formació en àmbits considerats imprescindibles per desenvolupar la tasca docent a la Universitat de Girona. 

Aquesta formació inclou, d’una banda, un curs Moodle amb documentació i material de treball autònom que s’anirà actualitzat i completant durant la primera quinzena de juliol. Aquest curs es considera de realització obligada per part de tot el PDI de la UdG. El trobareu habilitat a La Meva, dins l’apartat de Docència i hi restarà obert sense límit de calendari. L’ICE expedirà una certificació que n’acreditarà la seva realització i compleció. 

D’altra banda, s’ofereixen una sèrie de webinars, de realització opcional, en els quals es presentaran els elements bàsics de cada temàtica i es resoldran dubtes i consultes del PDI que hi participi. L’ICE expedirà també una certificació al PDI que els realitzi. 

Paral·lelament, s’estan organitzant també altres formacions sobre l’ús docent de la plataforma Moodle i sobre les diferents eines de treball no presencial que s’utilitzaran el curs vinent (Blackboard Collaborate, Microsoft Teams).

Lloc: Es realitzarà amb la plataforma Google Meet. S’enviarà un enllaç als participants per accedir a la sessió. Informació sobre Google Meet

Més informació i matrícula

Organitza: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach

Fes una piulada!