A càrrec de: Pep Sitjar i Carla Garcia. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona. SIGTE

Presentació: El curs oferirà una visió general per poder dissenyar, publicar i descarregar dades procedents d’enquestes geolocalitzades. 
Pel disseny de les enquestes s’utilitzarà el software Survey123 d’ArcGis Online. També es proposaran eines i metodologies bàsiques per a la visualització i el tractament dels resultats de les enquestes mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica, mitjaçant ArcGis online (AGOL) i el software QGIS. 

Programa:

Sessió 1: Disseny i implementació d’enquestes geolocalitzades amb l’eina Survey123

Sessions 2 i 3: Explotació cartogràfica dels resultats de les enquestes des d’un SIG d’escriptori (QGIS)

Sessió 4: Disseny de cartografia per a divulgar els resultats des d’un SIG d’escriptori i des d’un SIG al núvol (AGOL)

Calendari i horari: 14, 16, 21 i 23 de juliol de 9.30h a 11h (NOVES DATES)

Lloc: La formació es realitzarà a través de la plataforma Google Meet. Els inscrits rebran un enllaç que els permetrà assistir de manera virtual a les sessions.

Organitza: Departament de Geografia. Amb la col·laboració del SIGTE i l’ICE Josep Pallach

Més informació i matrícula

Fes una piulada!