Webinar. Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge. Grup 5

A càrrec de: Josep Matas. Delegat de protecció de dades. Universitat de Girona

Calendari: 19 de febrer de 2021 de 9.30 a 11h

Programa:

1) Introducció

 • Nocions bàsiques de protecció de dades
 • Dades personals de diferent naturalesa
 • Responsable i encarregat del tractament
 • Normativa de referència i normes i protocols interns de la UdG

2) Les dades personals en l’activitat docent

 • Finalitat del tractament de les dades dels alumnes
 • Drets que es reconeixen als alumnes.
 • Tractaments necessaris i tractaments en base al seu consentiment
 • Publicitat de les qualificacions

3) Les dades personals en la recerca

 • La concepció i disseny del projecte de recerca (si ha de tractar dades personals)
 • Informació i obtenció del consentiment
 • Obligació de confidencialitat d’investigadors i col·laboradors
 • Anonimització i seudonimització
 • Difusió dels resultats

4) El dret a la imatge personal

 • Aspectes bàsics sobre protecció i excepcions del dret a la pròpia imatge
 • Imatge dels alumnes en activitats docents, especialment en proves d’avaluació
 • Imatge del PDI, activitats i materials docents
 • Gravació de jornades, conferències i similars. Protocol a seguir

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.