Consulteu el nou apartat sobre Gènere i docència a l’ICEberg UdG

En aquest apartat “Gènere i docència” hi trobareu informació, documents i recursos per implementar la perspectiva de gènere a les matèries i assignatures que impartiu.

Tal i com informa l’Agència Catalana de Qualificació (AQU), la transversalitat de la perspectiva de gènere és un principi d’actuació de tots els poders públics que implica la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones i els homes. Aquesta perspectiva ha de ser aplicada també a la docència universitària, incloent els processos de qualitat, tal com estableix l’article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que exigeix “incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d’una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora”. 

Així, indica l’AQU, el disseny de qualsevol nova titulació que es pretengui implantar haurà d’haver incorporat la perspectiva de gènere en el moment de la seva verificació. La resta de titulacions l’hauran d’incorporar gradualment, per mitjà dels processos avaluatius corresponents (seguiment, modificació i acreditació).

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.