Guia MAP de Psicologia (Model Acadèmic de Psicologia)

El Grup d’Innovació Docent MAP – UdG (Model Acadèmic de Psicologia UdG), ha publicat la Guia “El Model Acadèmic dels estudis de grau en Psicologia de la Universitat de Girona (MAP)”.
Els estudis de grau en Psicologia de la Universitat de Girona han anat desenvolupant en els darrers anys diferents iniciatives d’innovació docent que s’han articulat al voltant d’un Model Acadèmic de Psicologia (MAP), que es va desplegant de manera integrada, progressiva i col·laborativa gràcies a l’esforç de l’equip docent, l’alumnat i el suport institucional. 

Aquest model parteix de (1) una anàlisi de les necessitats de l’estudiantat, del professorat i de la societat relacionades amb el coneixement i la professionalització en psicologia; (2) l’anàlisi de les tendències actuals en educació superior, assumint una perspectiva crítica; (3) l’estudi de models teòrics i evidències empíriques que fonamenten la proposta del model; i (4) els estàndards europeus de qualitat per als estudis universitaris. 

Aquest document presenta el model acadèmic dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona a l’inici del curs 2020-2021, defineix els objectius i l’estructura del MAP, les principals dimensions i les àrees de treball. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.