A l’entorn Moodle de la UdG s’ha incorporat una nova activitat: Assistència. Aquesta activitat suposa una manera senzilla de controlar l’alumnat que assisteix a les sessions de classe. A més, podem optar perquè s’atorgui una puntuació en funció del que faci l’alumnat i que aquesta puntuació formi part del qualificador de l’assignatura.

És molt senzill generar totes les sessions de classe, fer el registre d’assistència (podem, fins i tot, deixar que sigui el propi alumnat qui marqui la seva assistència) i accedir a l’informe global d’assistència de tot el grup.

 

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!