Generalment, el procés d’avaluació d’una determinada tasca, pot durar diversos dies. Això pot provocar que els alumnes que ja hem avaluat ja puguin veure la nota i, en canvi, els que encara hem d’avaluar, no la puguin veure.

Aquest fet genera cert desconcert i, fins i tot, un cert neguit que es sol acabar traslladant en forma de pressió (per correu electrònic, per exemple) per part dels alumnes que encara no veuen la nota.

Moodle permet controlar el flux de l’avaluació. Això vol dir que podem determinar, per a cada alumne, en quin moment es troba la seva avaluació. Fins que no escollim l’opció de Publicada no la podran veure. Podem esperar, per tant, que tots els alumnes estiguin avaluats per posar aquesta opció i fer que tothom, al mateix temps, pugui veure la seva nota.

El següent vídeo explica com utilitzar aquesta opció.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!