Creació i gestió de dades espacials

Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla de Formació del Personal Docent i Investigador

Presentació: El procés de creació i gestió de les dades espacials, engloba tot un conjunt de tasques i rutines que seran la clau de volta per tal de poder analitzar i representar adequadament un fenomen que, d’una manera o altra, té lloc en algun punt del territori o en relació amb aquest.  Al llarg d’aquest curs es presentaran pautes i es treballarà amb diferents eines per tal de crear conjunts de dades vectorials robustos i correctes, utilitzant el software lliure QGIS. I no només es treballarà amb el conjunt d’eines que permeten l’obtenció i  creació de geometries (punts, línies i polígons), sinó també amb les eines que possibiliten una codificació d’atributs i valors tot evitant errors i inconsistències. Finalment, es treballarà amb les tècniques bàsiques de simbolització de capes vectorials, utilitzant simbologia per defecte, i creant simbologies, trames i estils propis.

Organitza: SIGTE amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach – Servei d’Aprenentatge i Innovació Docent de la Universitat de Girona

A càrrec de: Lluís Vicens/ Ferran Orduña


Calendari: 30 de gener i 1, 6 i 8 de febrer de 2024 de 09:30h a 12:30h 

Total: 12 hores

Localització: Aula d’informàtica 01 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials – Campus Montilivi

Matrícula: Del 20/11/2023 10:00:00 fins al 26/1/2024 11:00:00 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.