Publicació de la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu

El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI. Propuestas, estrategias y reflexiones.

Aquest llibre recull una mostra significativa de diferents estudis sobre l’aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats, també internacionals, derivades en gran part del Simposi Internacional en Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat, celebrat a la Universitat de Girona el maig de 2019. Aquest simposi fou organitzat per la Xarxa d’Aprenentatge Cooperatiu (XIDAC) de la UdG, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

També s’hi recullen les reflexions sobre sinèrgies i projectes d’investigació derivades del Simposi Internacional que ha implicat la creació d’una xarxa nacional en aprenentatge cooperatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Finalitat: registre de persones que comenten els continguts del blog de l’ICE.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: amb el consentiment de la persona interessada es publicarà el seu comentari i el nom o sobrenom amb el qual s’ha registrat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’ICE.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.