En un vídeo anterior es va presentar el bloc Barra de progrés que permetia fer un seguiment del progrés dels estudiants dins l’assignatura. Aquest bloc ha quedat obsolet, però el mateix autor n’ha desenvolupat una versió millorada que ha anomenat Progrés de la compleció. Com es pot desprendre a partir del seu nom, aquest bloc va lligat a la compleció de les activitats de la nostra assignatura (de la que també n’hem parlat en un altre vídeo).

Incloure aquest bloc a les nostres assignatures, a banda d’introduir un bri de gamification, permet:

  • al professorat: fer un seguiment del progrés en la compleció de les activitats que van fent els estudiants amb la possibilitat de veure-ho en global per a tota la classe,
  • als estudiants: tenir consciència de què han fet i de què els falta fer per completar les tasques que el professorat de l’assignatura ha marcat.

Pots consultar tots els tutorials de Moodle en el següent enllaç.

Fes una piulada!