Durant el segon semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb: La Facultat d’Infermeria, en l’organització d’activitats de formació per al professorat del centre. La Facultat de C. Econòmiques i Empresarials, en l’organització d’activitats...
X CIDUI Girona, 4, 5 i 6 de juliol de 2018

X CIDUI
Girona, 4, 5 i 6 de juliol de 2018

Prop de 400 comunicacions s’han presentat a la desena edició del CIDUI que enguany se celebrarà a Girona. Està previst notificar en breu la resolució de les revisions realitzades  pel comitè científic del congrés. Amb el lema “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a...
Progrés de la compleció

Progrés de la compleció

En un vídeo anterior es va presentar el bloc Barra de progrés que permetia fer un seguiment del progrés dels estudiants dins l’assignatura. Aquest bloc ha quedat obsolet, però el mateix autor n’ha desenvolupat una versió millorada que ha anomenat Progrés...
Flipgrid: posar cara i veu als debats d’aula

Flipgrid: posar cara i veu als debats d’aula

L’ús dels fòrums en docència és un bon recurs per provocar el debat a l’aula. Quan utilitzem una eina digital per gestionar fòrums (per exemple, la pròpia activitat Fòrum de Moodle) afegim, a més, trencar amb la limitació del temps i de l’espai...
Llengua Anglesa

Llengua Anglesa

El Servei de Llengües Modernes (SLM) i l’ICE J. Pallach organitzem conjuntament cursos per millorar l’ús de la llengua anglesa en la docència i potenciar el seu ús a l’aula. Enguany, s’ofereixen els cursos següents: Bloc 1. Cursos d’anglès específics per a PDI: anglès...