Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

ANGLÈS a) Examen Anglès B1: Examen Anglès B1 (juny 2019) Matrícula: del 20 al 31 de maig de 2019 Data examen: Proves de comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral: 28 de juny de 2019 b) Examen Anglès B2 CLUC: Examen Anglès B2 CLUC (juny...
Sala de gravació de l’ICE

Sala de gravació de l’ICE

Ens plau presentar-vos la Sala de gravació de l’ICE, un espai que posem a disposició de la comunitat UdG. Aquest espai està destinat a tot tipus de gravacions, tant docents com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades a la...
Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l’actualització professional en l’àmbit de la docència a la UdG, des de l’ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest segon...