Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

ANGLÈS a) Examen Anglès B1: Examen Anglès B1 (juny 2019) Matrícula: del 20 al 31 de maig de 2019 Data examen: Proves de comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral: 28 de juny de 2019 b) Examen Anglès B2 CLUC: Examen Anglès B2 CLUC (juny...
Sala de gravació de l’ICE

Sala de gravació de l’ICE

Ens plau presentar-vos la Sala de gravació de l’ICE, un espai que posem a disposició de la comunitat UdG. Aquest espai està destinat a tot tipus de gravacions, tant docents com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades a la...